Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Zawartość stron

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" (Dz. U. poz. 1292) zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 639).
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie wstrzymuje do odwołania nabór wniosków na ww. formy aktywizacji zawodowej.

W załączeniu pismo MRPiPS z dnia 4 lipca 2017 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę