Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie: Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Ogłoszenie : Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...

Komunikat dotyczący wstrzymania rozpatrywania i naboru wnisków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiskia pracy

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę