Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie: Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku

Ogłoszenie : Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2017 roku   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...

Ogłoszenie o naborze do Zakładu Karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza nabór na st. strażnika działu ochrony - szczegółowe informacje w załączniku Załączniki Ogłoszenie Zakład Karny Pińczów

Nabór wniosków o refundację w ramach art. 150 f.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach art. 150f. Wnioski przyjmowane będą od dnia 16.10.2017r. do dnia...

XIV Internetowa Giełda Pracy

  Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, organizują XIV Internetową Giełdę Pracy, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017r. Zapraszamy pracodawców i osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji na stronie: ...

Informacja dla osób,które pobierały stypendium stażowe wypłacane z Funduszu Pracy

W załączeniu publikujemy pismo przekazane przez Ministerstwo Finansów w sprawie odliczenia od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranych od stypendiów wypłacanych z funduszu pracy. Załączniki Informacja dot....

INFORMACJA

Informacja dotycząca możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudoziemcom Załączniki Informacja dot. rej. cudzoziem

Komunikat dotyczący wstrzymania rozpatrywania i naboru wnisków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiskia pracy

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę