Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na 2018 rok

O G Ł O S Z E N I E  DOT. ŚRODKÓW KFS           Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie prosi o złożenie wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na rok 2018. W zapotrzebowaniu tym należy podać priorytety, ilość pracowników do przeszkolenia,...

Forum konferencyjne dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje forum konferencyjne pn.  „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy" . Do udziału w konferencji zaprasza przedstawicieli małych  i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowana zostanie aktualna oferta wsparcia ze środków unijnych i krajowych na...

Ogłoszenie o naborze do Zakładu Karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza nabór na st. strażnika działu ochrony - szczegółowe informacje w załączniku Załączniki Ogłoszenie Zakład Karny Pińczów

Nabór wniosków o refundację w ramach art. 150 f.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach art. 150f. Wnioski przyjmowane będą od dnia 16.10.2017r. do dnia...

XIV Internetowa Giełda Pracy

  Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, organizują XIV Internetową Giełdę Pracy, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017r. Zapraszamy pracodawców i osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji na stronie: ...

Informacja dla osób,które pobierały stypendium stażowe wypłacane z Funduszu Pracy

W załączeniu publikujemy pismo przekazane przez Ministerstwo Finansów w sprawie odliczenia od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranych od stypendiów wypłacanych z funduszu pracy. Załączniki Informacja dot....

INFORMACJA

Informacja dotycząca możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudoziemcom Załączniki Informacja dot. rej. cudzoziem

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Wyświetlanie 11 - 18 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę