Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Nagłówek

Aktualności

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców - wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od...

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej  www.mpips.gov.pl  zamieściło informacje o zmianach w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Artykuł z dnia 8 grudnia 2017 r.  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że z dniem 01.12.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz w ramach refundacji części kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia (art. 150f).

OGŁOSZENIE dotyczące wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na 2018 rok

O G Ł O S Z E N I E  DOT. ŚRODKÓW KFS           Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie prosi o złożenie wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na rok 2018. W zapotrzebowaniu tym należy podać priorytety, ilość pracowników do przeszkolenia,...

Forum konferencyjne dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje forum konferencyjne pn.  „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy" . Do udziału w konferencji zaprasza przedstawicieli małych  i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowana zostanie aktualna oferta wsparcia ze środków unijnych i krajowych na...

Ogłoszenie o naborze do Zakładu Karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza nabór na st. strażnika działu ochrony - szczegółowe informacje w załączniku Załączniki Ogłoszenie Zakład Karny Pińczów

Nabór wniosków o refundację w ramach art. 150 f.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach art. 150f. Wnioski przyjmowane będą od dnia 16.10.2017r. do dnia...

XIV Internetowa Giełda Pracy

  Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, organizują XIV Internetową Giełdę Pracy, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017r. Zapraszamy pracodawców i osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji na stronie: ...

Informacja dla osób,które pobierały stypendium stażowe wypłacane z Funduszu Pracy

W załączeniu publikujemy pismo przekazane przez Ministerstwo Finansów w sprawie odliczenia od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranych od stypendiów wypłacanych z funduszu pracy. Załączniki Informacja dot....

INFORMACJA

Informacja dotycząca możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudoziemcom Załączniki Informacja dot. rej. cudzoziem

Wyświetlanie 11 - 20 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę