Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie: Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2018 roku

OGŁOSZENIE: Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w 2018 roku   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja...

Informacja o naborze Zakładu Karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza nabór na na stanowiska: Młodszy inspektor do spraw informatyki. i Zakład Karny w Pińczowie - Młodszy referent działu finansowego. Załączniki Zakład Karny w Pińczowie - Młodszy...

Wstrzymanie naboru wniosków na staże i prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży oraz prac interwencyjnych z Limitu Funduszu Pracy. Jednocześnie informujemy o możliwości składania wniosków w ramach Programu PO WER dla osób do 30 roku życia oraz w ramach programu RPO WŚ dla osób powyzej 30 roku życia. ...

Informacja dla osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, że jest możliwość zorganizowania spotkania na temat zasad prowadzenia działalności i przygotowania dokumentów dotyczących pozyskania środków. Zapisy będą prowadzone u Doradców Klienta. Po zebraniu odpowiedniej...

Ogłoszenie dotyczące wstępnego zapotrzebowania na środki z rezerwy KFS w roku 2018

Ankieta dla Pracodawców dotycząca wstępnego zapotrzebowania na środki z Rezerwy KFS w 2018r .     Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w dniu 10-01-2018 r. dotyczącego zapotrzebowania na środki z rezerwy KFS uprzejmie informuje o konieczności...

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców - wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od dnia 01.01.2018 r. Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obowiązujące od...

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej  www.mpips.gov.pl  zamieściło informacje o zmianach w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Artykuł z dnia 8 grudnia 2017 r.  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że z dniem 01.12.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz w ramach refundacji części kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia (art. 150f).

OGŁOSZENIE dotyczące wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na 2018 rok

O G Ł O S Z E N I E  DOT. ŚRODKÓW KFS           Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie prosi o złożenie wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na rok 2018. W zapotrzebowaniu tym należy podać priorytety, ilość pracowników do przeszkolenia,...

Forum konferencyjne dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje forum konferencyjne pn.  „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy" . Do udziału w konferencji zaprasza przedstawicieli małych  i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowana zostanie aktualna oferta wsparcia ze środków unijnych i krajowych na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę