Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Kierownictwo

Dyrektor Urzędu
Anna Gawrońska
agawronska@puppinczow.pl
tel. 041-357-73-40
 
Dział Finansowo - Księgowy
Kierownik Działu i Główny Księgowy

Anna Świetlik
aswietlik@puppinczow.pl


Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Ewa Kasprzyk
ekasprzyk@puppinczow.pl


Dział Organizacyjno - Administracyjny
Kierownik działu organizacyjno administracyjnego

Marcin Galus
mgalus@puppinczow.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę