Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że z dniem 01.12.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz w ramach refundacji części kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia (art. 150f).

 • OGŁOSZENIE dotyczące wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na 2018 rok

  O G Ł O S Z E N I E  DOT. ŚRODKÓW KFS           Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie prosi o złożenie wstępnego zapotrzebowania na szkolenia pracowników w ramach środków KFS na rok 2018. W zapotrzebowaniu tym należy podać priorytety, ilość pracowników do przeszkolenia,...

 • Forum konferencyjne dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje forum konferencyjne pn.  „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy" . Do udziału w konferencji zaprasza przedstawicieli małych  i średnich firm z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowana zostanie aktualna oferta wsparcia ze środków unijnych i krajowych na...

 • Ogłoszenie o naborze do Zakładu Karnego w Pińczowie

  Zakład Karny w Pińczowie ogłasza nabór na st. strażnika działu ochrony - szczegółowe informacje w załączniku Załączniki Ogłoszenie Zakład Karny Pińczów (pdf, 422 KB)

 • Nabór wniosków o refundację w ramach art. 150 f.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie działający w imieniu Starosty, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach art. 150f. Wnioski przyjmowane będą od dnia 16.10.2017r. do dnia...

 • XIV Internetowa Giełda Pracy

    Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Powiatowym i Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, organizują XIV Internetową Giełdę Pracy, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2017r. Zapraszamy pracodawców i osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji na stronie: ...

 • Informacja dla osób,które pobierały stypendium stażowe wypłacane z Funduszu Pracy

  W załączeniu publikujemy pismo przekazane przez Ministerstwo Finansów w sprawie odliczenia od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranych od stypendiów wypłacanych z funduszu pracy. Załączniki Informacja dot....

 • INFORMACJA

  Informacja dotycząca możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudoziemcom Załączniki Informacja dot. rej. cudzoziem (docx, 1054 KB)

 • Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów stażowych

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Wyświetlanie 101 - 109 z 109 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę